Rådgivning

Vi kan bidra med betydelig kompetanse innenfor en rekke områder som er relevante for din virksomhet.

Gjennom å være en del av Hagland-gruppen kan vi også dra nytte av ekspertise i andre deler av konsernet som kan komme til nytte for deg som kunde. Vi samarbeider godt med revisor og advokatkontor for å gi best mulig råd til våre kunder.

Etablering av virksomhet
Vi hjelper deg enten det gjelder valg av selskapsform eller praktiske forhold knyttet til registrering av selskap.

Budsjett og likviditetsprognoser
Hagland Finans kan bistå med ressurser når din bedrift skal planlegge fremtiden, med eksempelvis resultatbudsjett eller likviditetsprognose.

Verdsettelse
Vurderer du å selge hele eller deler av bedriften, eller står du foran et eierskifte som gjør at du lurer på hva selskapet er verdt? Vi har kompetanse til å bistå i en verdsettelse av din virksomhet, og baserer selvsagt vår vurdering på velkjente metoder som er allment akseptert for slike formål.

Lånesøknader og leieavtaler
Vi har lang erfaring med lånesøknader, ulike leieavtaler og andre kontraktsforhold som er relevant mellom deg og dine kunder eller leverandører.

Skatt
Våre ansatte har lang erfaring med skattespørsmål, og kan hjelpe deg til å organisere og planlegge driften av din virksomhet på en måte som er skattemessig gunstig.

Finansiell risikostyring
Hagland Finans har solid kompetanse innenfor finansiell risikostyring, og er en uavhengig diskusjonspartner når det gjelder din bedrifts valuta- og renterisiko. I de tilfeller det er hensiktsmessig har vi også kapasitet til å gjøre analyser som gir et helhetlig perspektiv på bedriftens finansielle risiko, enten det gjelder kontantstrøm, effekter på resultatregnskap og balanse, eller usikkerhet i nøkkeltall eller selskapsverdi.

Eiendomsforvaltning
Hagland Finans er forretningsfører for en rekke eiendomsselskaper, og bistår med utvikling og drift av eiendommer, markedsføring og salg, leieavtaler, finansiering, mv.

Styrearbeid
Hagland Finans kan bistå din bedrift med det praktiske rundt avholdelse av styremøter eller generalforsamling, som eksempelvis innkalling, referat og protokoll.

Kjøp og salg av virksomhet
Enten det gjelder kjøp/salg, generasjonsskifte, fusjon/fisjon, eller avvikling – Hagland Finans hjelper deg med spørsmål knyttet til verdi, skatt, selskapsformer og andre relevante spørsmål.

Finansiering
Vi kan hjelpe deg med å finne en fornuftig kapitalisering av din bedrift, enten det gjelder tilpasning av gjeld eller egenkapital.

 

Hagland