Careers

Crew Manager / Mannskapssjef

Hagland Shipping

Vil du være med å lede arbeidet med bemanning av skipene i Haglands rederidrift i Haugesund?

hagland_chief_640x428

Vår nye mannskapssjef får en nøkkelstilling med ansvar for å bemanne skipene med kompetente og egnede mannskap og vil samarbeide tett med Technical Manager, HSE & QA Manager og øvrig ledelse.

Ansvar og oppgaver:

 • Rekruttering og opplæring av seilende mannskap
 • Sikre at skip blir bemannet i henhold til forskrifter og at skipets besetning er hensiktsmessig trent og oppfyller STCW-krav
 • Holde oversikt over kvalifikasjoner, opplæring og erfaring til sjøansatte
 • Koordinere mannskapsskifter og reiser for sjøansatte i samarbeid med mannskapsagent
 • Delta i rederiets beredskapsteam

Ønsket utdanning og kvalifikasjoner:

 • Solid og relevant HR-erfaring fra maritim sektor
 • Erfaring med bemanning og mannskapskoordinering
 • Fortrinnsvis utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Lærevillig og selvstendig
 • Strukturert og nøyaktig
 • God arbeidskapasitet
 • Trygg og stabil
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsegenskaper
 • Opptatt av resultater og kvalitet

Vi tilbyr en trygg og solid arbeidsplass i en virksomhet med lange tradisjoner og gode fremtidsutsikter. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser, ordnede arbeidsforhold, god pensjonsordning og gode forsikringsordninger. Du vil bli en del av en organisasjon bestående av kompetente og dyktige medarbeidere. Arbeidssted er ved selskapets hovedkontor i Haugesund.

For mer informasjon, ta kontakt med HAMNØY AS ved rådgiver Jan Tore Hamnøy, tlf. +47 411 02 200, eller Stian Helgeland, tlf. +47 928 49 391.

Vis din interesse for stillingen ved å registrere din CV og søknad snarest. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: 8. mai – søknader behandles fortløpende.
Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

Gå inn på www.hamnoy.no for å legge inn søknad.

Music: www.bensound.com