Careers

Hagland Shipping: Kaptein

Hagland Shipping

Kaptein – selvlosser

 

Til vår rederivirksomhet søker vi kaptein.

  • Skipet går med bulklaster, hovedsakelig i nord-europeisk fart
  • Du bør ha farledsbevis og erfaring fra selvlossende bulkskip
  • Minimum DO klasse 3 sertifikat
  • Seilingstid er på 1:1 rotasjon

Hagland Shipping tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. Spørsmål kan rettes til Jonas Ytterstad eller Hans Erik Lofthus på telefon 52 70 12 00.

Vennligst benytt søknadsskjema på karriere.no for å registrere din interesse. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Hagland shipping ble etablert i 1983, og opererer i dag en flåte av 13 selvlossende tørrlastskip. Selskapet betjener en rekke industriselskaper gjennom både langsiktige fraktkontrakter og spotmarkedet. Selskapets fartsområde er primært Nord- og Østersjøen. Omsetningen for rederivirksomheten var i 2017 ca. NOK 282 millioner. Hagland Shipping er en del av Hagland-konsernet i Haugesund som har røtter tilbake til 1872. Konsernet omsatte for ca NOK 346 millioner i 2017.

Søknadsfrist: 10. februar 2019.