Hagland Eiendom

Hagland Eiendom driver kjøp, forvaltning, utvikling og salg av eiendommer, primært i Haugesundregionen.

Vi eier alene, og i fellesskap med andre, eiendommer med et samlet areal på over 40.000 m², fordelt på kontorer, butikklokaler og leiligheter. Vi tilstreber høy standard på bygg og vedlikehold.

Hagland Eiendom er opptatt av å legge forholdene til rette for alle våre leietagere gjennom skreddersydde arealløsninger og god og effektiv oppfølging.

Vi ønsker å bidra til den positive utviklingen i Haugesund sentrum, og er medlem av Haugesund Sentrum og Sentrumsgårdene i Haugesund (tidl. Haugesund Gårdeiergruppe). 

Hagland | Sjøfartsbygget
Våre kontorer ved Smedasundet i Haugesund.