News

Hagland Eiendom kjøper bygg

2023-06-13

Hagland Eiendom har i dag overtatt Karmsundgaten 192. Bygget som er 2630 m2 brutto er utleid til Skatt Vest.