News

Hagland Shipping utvider flåten

2018-11-06

Hagland Shipping utvider flåten av selvlossende bulkskip med M/S «Falkfjord» som er leid inn fra rederiet Falkeid Shipping.

falkfjord

Skipet er 4.600 DWT, fører NIS flagg og er innkjøpt og ombygget til selvlosser mot kontrakt med Hagland Shipping.

Hagland Shipping har nylig også avtalt salg av skipet M/S «Hagland Bona» (3.735 DWT) til norsk kjøper for levering ultimo november. Skipet vil imidlertid gå på kontrakt for Hagland og vil altså fortsatt være en del av selskapets flåte.

Hagland Shippings flåte øker med dette til 13 skip hvorav 6 for tiden er eiet og 7 er innleid fra andre rederier. Skipene opererer i kontraktsfart i hovedsakelig Nord- og Vest-Europa med transport av bulkvarer som steinmaterialer, tømmer, flis, kalkstein, korn og gjødning m.m. Transportvolumet i 2017 var ca. 3,5 millioner tonn.

Hagland Shipping er en del av Hagland-gruppen som i tillegg omfatter skipsmegling, agenttjenester, eiendom og økonomitjenester. Konsernet har ca. 150 ansatte og omsatte for ca. NOK 346 millioner i 2017.